unserialize

unserialize — 从已存储的表示中创建 PHP 的值 (PHP 4, PHP 5, PHP 7)

serialize

serialize — 产生一个可存储的值的表示 (PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ereg

ereg — 正则表达式匹配

eregi

eregi — 不区分大小写的正则表达式匹配

flush

flush — 刷新输出缓冲

method_exists

method_exists — 检查类的方法是否存在

property_exists

property_exists — 检查对象或类是否具有该属性(PHP 5 >= 5.1.0)

get_object_vars

get_object_vars -- 返回由对象属性组成的关联数组

get_class_vars

get_class_vars -- 返回由类的默认属性组成的数组

get_class_methods

(PHP 4, PHP 5) get_class_methods -- 返回由类的方法名组成的数组